MATERIJALI

MaterijaliPovjerenje i kvalitet - Estrih Puljić

Beton

Betonski radovi obuhvaćaju razmjerno složene tehnološke i logističke procese organizirane pri izvedbi građevina i konstrukcija od betona. Beton je mješavina cementa, agregata (šljunka i pijeska) i vode te u pojedinim slučajevima i dodataka.

Voda izaziva reakciju s cementom te kemijskim procesom hidratacije, nakon miješanja i ugradnje, beton očvršćuje. Tijekom procesa očvršćivanja beton razvija određena svojstva od kojih su najbitnija tlačna i vlačna čvrstoća, vrlo mala propusnost vode te kemijska i volumenska stabilnost.
Prema konzistenciji razlikuju se kruti, slabo plastični, plastični i tekući svježi betoni. Betoni krute, slabe ili niske plastične konzistencije, odnosno suhi ili vlažni, odlikuju se visokom početnom tlačnom čvrstoćom i malim stezanjem. Primjenjuju se pri proizvodnji betonskih elemenata i sklopova, pri izvedbi masivnih betonskih konstrukcija od uvaljanog betona te kod izvedbe betonskih kolnika. Betoni plastične konzistencije imaju najveće područje, odnosno najčešću primjenu pri izvedbi raznih ab-konstrukcija. Tekući betoni se zbog velikog stezanja i mogućnosti pojave pukotina primjenjuju samo u posebnim slučajevima, pri izvedbi gusto armiranih betona ili za zapunjavanje u oplati teško dostupnih dijelova betonskih konstrukcija. Prema zapreminskoj težini se dijeli na lake, obične i teške betone.

Toplinska izolacija

Da bi zadovoljili današnje propise i u skladu sa suvremenim smjernicama o energetskoj učinkovitosti, sve konstrukcije koje su izložene vanjskim utjecajima potrebno je toplinski zaštititi. Toplinska izolacija smanjuje gubitke topline zimi, te ljeti pregrijavanje prostora, te štiti konstrukciju od vanjskih utjecaja jakih promjena temperatura. Toplinski izolirani objekti su ugodniji, produžuje joj se životni vijek upotrebe i doprinosi zaštiti okoliša. Dobro poznavanje toplinskih svojstava materijala koji se ugrađuju jedan je od preduvjeta za projektiranje energetski efikasnih objekata. Toplinski gubici građevnih elemenata ovise o sastavu elementa, orijentaciji i koeficijentu prolaska toplinske vodljivosti materijala. Što je koeficijent manji, to je toplinska zaštita objekta efikasnija.

Pri izboru materijala za toplinsku zaštitu treba uzeti u obzir i druge karakteristike kao što su požarna otpornost, faktor otpora difuziji vodene pare, tlačna tvrdoća, stistljivost, trajnost, otpornost na vlagu i drugo.

KAMENA VUNA
KAMENA VUNA je toplinski izolator s toplinskom provodljivosti između 0,035 i 0,045 W/mK, što je uvrštava među bolje toplinske izolatore. Kamena vuna je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu. Ona ima visoku otpornost na požar, paropropusna je i djelomično vodootporna. Izdržljiva je na starenje , te na mikroorganizme i insekte. Koristi se u svim konstrukcijama za toplinsku zaštitu, te u pregradnim zidovima za zvučnu i toplinsku zaštitu. Jedino mjesto gdje se ne preporuča je za izolaciju vlažnih podrumskih zidova.

POLISTIREN ILI STIROPOR
Osim kamene i staklene vune, na našem tržištu najviše se koristi STIROPOR. Zbog dobrih izolacijskih svojstava l= 0,035-0,040 W/mK, te vrlo niske cijene i jednostavne ugradnje istog, danas je to jedan od najugrađenih izolacijskih materijala u građevini. Koristi se pretežito kao toplinska zaštita, u svim vanjskim fasadnim konstrukcijama, te kao izolacija ispod plivajućeg poda. Ima mnogo slabija protupožarna svojstva od kamene vune, te nije postojan na teperature više od 80°C. Često se koristi za toplinsku zaštitu podrumskih zidova.

POLIURETANSKA PJENA
POLIURETANSKA PJENA koristi se često pri sanacijama krovova. Ima jako dobra izolacijska toplinska svojstva pa iznosi između 0,020 i 0,035 W/mK. Ima dobru otpornost na vlagu i temperaturne promjene. Međutim, znatno je skuplja od prva dva navedena materijala, te zbog toga nije u česta u primjeni.

Na tržištu se polako pojavljuju i neki drugi izolacijski materijali kao što su celuloza, perlit, trstika, slama, ovčja vuna i drugi. Imaju dosta slabija izolacijska svojstva, pa su potrebne veće debljine. Ovi se izolaciski materijali u svijetu koriste lokalno i izvoru sirovine za proizvodnju. Za pravilan izbor materijala za toplinsku izolaciju potrebno je savjetovati se sa stručnom osobom.

Hidroizolacija

Sanacija, renoviranje i modernizacija starih postojećih objekata je posljednjih godina dobila na izuzetnom značaju. Pri tome je najznačajniji aspekt dugoročnog održavanja građevina upravo na zaštiti od vlage. To znači da bezuvjetno uporište mora biti upravo na hidroizolaciji građevine.

Osim usluga izvođenja hidroizolacije ravnih krovova, zelenih krovova, prohodnih i neprohodnih krovova, temeljnih brtvenih spojeva, hidroizolacije balkona i terasa, sanacije hidroizolacija ravnih krovova nudimo i cjelovita rješenja i projektiranje odgovarajuće izolacija u vašim projektima.

IZVORI:
www.ig-gradnja.com
www.schomburg.com

POŠALJITE ZAHTJEV ZA PONUDU

logob

 

 

KISELJAK  |  +387 (0) 63 338 070  |  info@estrichpuljic.com

 

designer17